Prace przy projektach dofinansowywanych z funduszy unijnych:

  • Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych zgodnie z wymogami umów dofinansowywanych z funduszy unijnych,

  • Przygotowanie dokumentów księgowych pod wnioski o płatność z funduszy unijnych.

księgowość