Prace kontrolingowe:

  • Doradztwo przy budowaniu systemu informacji zarządczej,

  • Uwzględnienie wymagań informacyjnych klienta przy budowaniu struktury planu kont,

  • Doradztwo w przygotowaniu struktury organizacyjnej w oparciu o wyodrębnione centra zysków i kosztów oraz we wdrożeniu modelu budżetowania zgodnego z wypracowaną strukturą,

  • Raportowanie wyników zgodne z systemem informacji zarządczej/systemem budżetowania,

  • Analiza danych zarządczych,

  • Możliwość wdrożenia w firmie systemu obiegu dokumentów, informacji i budżetowania we współpracy z partnerską spółką informatyczną.

 

księgowość