Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS.

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny
  i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy,

 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,

 • sporządzanie świadectw pracy,

 • Sporządzanie list płac,

 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń, w tym (chorobowych, urlopowych, za niewykorzystany urlop),

 • Naliczanie podatku od płac,

 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • Naliczanie składek ZUS.

 

księgowość