Prace finansowe:

  • Windykacja należności,
  • Raportowanie o stanie rozrachunków i płynności gotówkowej,

  • Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji do podpisania umów leasingowych,

  • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do wniosków kredytowych, dostarczanie wymaganych przez banki i ubezpieczycieli informacji na temat wyników finansowych (wiekowanie należności i zobowiązań, backlog Spółki, informacje na temat zadłużenia kredytowego: kredyty, leasing, gwarancje)

  • Pomoc w wypełnianiu wniosków o gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,

  • Zabezpieczanie kursów walutowych.

 

księgowość