1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • do 20 dokumentów - od 200 zł,

 • do 40 dokumentów - od 400 zł,

 • do 200 dokumentów - już 8,00 zł za wpis

 • powyżej 200 dokumentów - cena ustalana indywidualnie

2. Prowadzenie pełnej księgowości:

 • do 30 dokumentów - od 800 zł

 • do 100 dokumentów - od 1500 zł

 • do 200 dokumentów - od 2600 zł

 • do 300 dokumentów - od 3600 zł

 • powyżej 300 dokumentów - cena ustalana indywidualnie

 • sporządzenie bilansu - wynagrodzenie jak za ostatni miesiąc rozliczeniowy

3. Kadry i płace:

 • umowa o pracę – od 50 zł za osobę

 • umowy zlecenia, o dzieło – od 30 zł za osobę

 • powyżej 20 pracowników - cena ustalana indywidualnie

4. Dodatkowe usługi:

  Ceny za wszystkie dodatkowe usługi i zlecenia ustalane są indywidualnie. Przy ustalaniu naszych cen zawsze bierzemy pod uwagę indywidualną sytuację i potrzeby klienta.
księgowość