Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

  • Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych,

  • Analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT,

  • Sporządzanie i przesyłanie kontrahentom not korygujących błędy w wystawionych dowodach,

  • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,

  • Składanie miesięcznych deklaracji VAT,

  • Obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji do otrzymania zwrotu,

  • Obsługa dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych.

 

księgowość